smyrszczać

smyrszczać (sie) – marszczyć (pol.)

bezokoliczniksmyrszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smyrszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smyrszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smyrszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smyrszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smyrszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smyrszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smyrszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smyrszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smyrszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smyrszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smyrszczaliście; żeście smyrszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smyrszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smyrszczała żech; smyrszczałach; żech smyrszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smyrszczała żeś; smyrszczałaś; żeś smyrszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smyrszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smyrszczały my; my smyrszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smyrszczałyście; żeście smyrszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smyrszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smyrszczało żech; żech smyrszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smyrszczało żeś; żeś smyrszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smyrszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smyrszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smyrszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smyrszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smyrszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smyrszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smyrszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smyrszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smyrszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smyrszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smyrszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smyrszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smyrszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smyrszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smyrszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smyrszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smyrszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smyrszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smyrszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smyrszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smyrszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smyrszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smyrszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smyrszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smyrszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smyrszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smyrszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smyrszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smyrszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smyrszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smyrszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smyrszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smyrszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smyrszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smyrszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smyrszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smyrszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smyrszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smyrszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smyrszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smyrszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smyrszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smyrszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smyrszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smyrszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smyrszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smyrszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smyrszczali; bydymy smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smyrszczali; bydziecie smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smyrszczali; bydōm smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smyrszczała; byda smyrszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smyrszczała; bydziesz smyrszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smyrszczała; bydzie smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smyrszczały; bydymy smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smyrszczały; bydziecie smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smyrszczały; bydōm smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smyrszczało; byda smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smyrszczało; bydziesz smyrszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smyrszczało; bydzie smyrszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmyrszczany
rzeczownik odczasown.smyrszczani
Rybnik

 

SI: Na starość gymba sie smyrszczo, tōż już niy bydzie tako gładko.

PL: Na starość twarz się marszczy, więc już nie będzie taka gładka.

 

SI: Cōż żeś tak smyrszczōł te czoło, choćbyś udowoł, że myślisz.

PL: Co tak zmarszczyłeś toczoło, jakbyś udawał, że myślisz.

 

SI: Cōż żeś to kupiyła za sztof, że sie tak smyrszczo po praniu?

PL: Co to kupiłaś za materiał, który tak się marszczy po praniu?

Podej dalij…