śniodani

śniodani – śniadanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…śniodani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…śniodanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śniodaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…śniodani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...śniodaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…śniodaniu
Wołacz l. poj. Ty…śniodani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…śniodania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…śniodaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śniodaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…śniodania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…śniodaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…śniodaniach
Wołacz l. mn. Wy…śniodania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Po śniodaniu chytōmy sie roboty.

Co ci naszykować dzisio na śniodani?

Za chwila przidzie sam mama ze śniodaniym.

 

Podej dalij…