spadnyć

spadnyć (sie) – spaść (pol.)

bezokolicznikspadnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spadna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spadniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spadnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spadnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spadniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spadnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spadnōł żech; spod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spadnōł żeś; spod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spadnōł; spod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spadli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spadliście; żeście spadli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spadli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spadła żech; spadłach; żech spadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spadła żeś; spadłaś; żeś spadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spadły my; my spadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spadłyście; żeście spadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spadło żech; żech spadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spadło żeś; żeś spadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spadnōł; bōł żech spod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spadnōł; bōł żeś spod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spadnōł; bōł spod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spadli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spadli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spadli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spadnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spadnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spadnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spadnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spadnōł bych; spod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spadnōł byś; spod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spadnōł by; spod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spadli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spadli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spadli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spadnōł; bōł bych spod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spadnōł; bōł byś spod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spadnōł; bōł by spod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spadli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspadnyty
rzeczownik odczasown.spadnyci
Rybnik

 

Dej pozōr, aże niy spadniesz z tej drabiny.

Co że to zas narobiōł? Spod żech ze ze schodōw, a noga żech sztauchnōł.

Dej pozōr aż te dziecko niy spadnie z tego stołka.

Podej dalij…