spadować

spadować – spadać (pol.)

bezokolicznikspadować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spadowaliście; żeście spadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spadowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spadowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spadowały my; my spadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spadowałyście; żeście spadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spadowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spadowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. był bych spadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spadowali; bydymy spadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spadowali; bydziecie spadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spadowali; bydōm spadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spadowała; byda spadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spadowała; bydziesz spadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spadowała; bydzie spadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spadowały; bydymy spadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spadowały; bydziecie spadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spadowały; bydōm spadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spadowało; byda spadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spadowało; bydziesz spadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spadowało; bydzie spadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.spadowani
Rybnik

 

Pociś sie tam kōnsek dalij, bo jo sam spaduja na kraju.

Zapōmnioł żech pasa, tōż mi galoty spadujōm.

 

 

Podej dalij…