spinać

spinać (sie) – wspinać się; spinać ze sobą  (pol.)

bezokolicznikspinać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spinaliście; żeście spinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spinała żech; spinałach; żech spinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spinała żeś; spinałaś; żeś spinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spinały my; my spinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spinałyście; żeście spinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spinało żech; żech spinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spinało żeś; żeś spinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spinoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spinoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spinoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spinali; bydymy spinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spinali; bydziecie spinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spinali; bydōm spinać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spinała; byda spinać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spinała; bydziesz spinać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spinała; bydzie spinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spinały; bydymy spinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spinały; bydziecie spinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spinały; bydōm spinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spinało; byda spinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spinało; bydziesz spinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spinało; bydzie spinać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspinany
rzeczownik odczasown.spinani
Rybnik

 

Kaj sie to spinosz na tyn strōm, chcesz slecieć?

Czy jo je jako kozica, cobych sie mioł po gōrach spinać?

Spinej ze sobōm te kartki, aż sie niy potracōm

Spinej te nogawice, aż ci do kety niy wlezōm.

 

Podej dalij…