śpiychać

śiychać (sie)  – śpieszyć się (pol.)

bezokolicznikśpiychać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.śpiychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.śpiychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.śpiycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.śpiychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.śpiychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.śpiychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.śpiychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.śpiychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.śpiychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.śpiychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.śpiychaliście; żeście śpiychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.śpiychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.śpiychała żech; śpiychałach; żech śpiychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.śpiychała żeś; śpiychałaś; żeś śpiychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.śpiychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..śpiychały my; my śpiychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. śpiychałyście; żeście śpiychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.śpiychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.śpiychało żech; żech śpiychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.śpiychało żeś; żeś śpiychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.śpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech śpiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś śpiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł śpiychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my śpiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście śpiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli śpiychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech śpiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś śpiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była śpiychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my śpiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście śpiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były śpiychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech śpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś śpiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było śpiychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . śpiychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech śpiycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.śpiychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech śpiychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. śpiychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. śpiychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.śpiychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.śpiychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. śpiychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.śpiychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.śpiychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
śpiychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.śpiychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. śpiychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.śpiychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.śpiychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. śpiychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.śpiychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.śpiychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych śpiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś śpiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by śpiychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my śpiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście śpiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by śpiychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych śpiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś śpiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by śpiychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my śpiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście śpiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by śpiychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych śpiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś śpiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by śpiychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda śpiychoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz śpiychoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie śpiychoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy śpiychali; bydymy śpiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie śpiychali; bydziecie śpiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm śpiychali; bydōm śpiychać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda śpiychała; byda śpiychać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz śpiychała; bydziesz śpiychać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie śpiychała; bydzie śpiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy śpiychały; bydymy śpiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie śpiychały; bydziecie śpiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm śpiychały; bydōm śpiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda śpiychało; byda śpiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz śpiychało; bydziesz śpiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie śpiychało; bydzie śpiychać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.śpiychani
Rybnik

 

Jutro przida do ciebie na kawa, bo dzisiej sie śpiychōm do miasta  na torg.

Śpiychej sie, bo zaś przidymy za niyskoro do tego kościoła.

Jo sie sam śpiychōm, coby zdōnżyć ze ôbiadym na czas, a ty idziesz po szychcie na piwo do szynku.

 

Podej dalij…