spiyrać sie

spiyrać sie – sprzeczać się (pol.)

bezokolicznikspiyrać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spiyrōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spiyrosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spiyro sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spiyrōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spiyrocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spiyrajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spiyroł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spiyroł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spiyroł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spiyrali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spiyraliście sie; żeście sie spiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spiyrali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spiyrała żech sie; spiyrałach sie; żech sie spiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spiyrała żeś sie; spiyrałaś sie; żeś sie spiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spiyrała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spiyrały my sie; my sie spiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spiyrałyście sie; żeście sie spiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spiyrały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spiyrało żech sie; żech sie spiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spiyrało żeś sie; żeś sie spiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spiyrało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech się spiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie spiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie spiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie spiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie spiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie spiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie spiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie spiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie spiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie spiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie spiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie spiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie spiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie spiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie spiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spiyrej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie spiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spiyrejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie spiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spiyroł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spiyroł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spiyroł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spiyrali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spiyrali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spiyrali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spiyrała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spiyrała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spiyrała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spiyrały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spiyrały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spiyrały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spiyrało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spiyrało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spiyrało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie spiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie spiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie spiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie spiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie spiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie spiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie spiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie spiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie spiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie spiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie spiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie spiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie spiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie spiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie spiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie spiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie spiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie spiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie spiyrali; bydymy sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie spiyrali; bydziecie sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie spiyrali; bydōm sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie spiyrała; byda sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie spiyrała; bydziesz sie spiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie spiyrała; bydzie sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie spiyrały; bydymy sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie spiyrały; bydziecie sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie spiyrały; bydōm sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie spiyrało; byda sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie spiyrało; bydziesz sie spiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie spiyrało; bydzie sie spiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.spiyrani sie
Rybnik

 

Niy spiyrej sie zy mnōm, bo jo sie na tym znōm lepszy.

Ty sie dycko rod spiyrosz, choć niy mosz recht.

Ô co sie to zaś tam spiyrocie?

 

Podej dalij…