śpiywać

śpiywać (sie) – śpiewać (pol.)

bezokolicznikśpiywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.śpiywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.śpiywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.śpiywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.śpiywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.śpiywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.śpiywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.śpiywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.śpiywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.śpiywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.śpiywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.śpiywaliście; żeście śpiywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.śpiywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.śpiywała żech; śpiywałach; żech śpiywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.śpiywała żeś; śpiywałaś; żeś śpiywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.śpiywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..śpiywały my; my śpiywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. śpiywałyście; żeście śpiywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.śpiywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.śpiywało żech; żech śpiywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.śpiywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.śpiywało żeś; żeś śpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech śpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś śpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł śpiywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my śpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście śpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli śpiywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech śpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś śpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była śpiywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my śpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście śpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były śpiywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech śpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś śpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było śpiywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . śpiywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech śpiywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.śpiywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech śpiywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. śpiywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. śpiywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.śpiywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.śpiywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. śpiywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.śpiywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.śpiywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
śpiywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.śpiywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. śpiywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.śpiywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.śpiywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. śpiywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.śpiywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.śpiywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych śpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś śpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by śpiywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my śpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście śpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by śpiywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych śpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś śpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by śpiywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my śpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście śpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by śpiywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych śpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś śpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by śpiywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda śpiywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz śpiywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie śpiywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy śpiywali; bydymy śpiywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie śpiywali; bydziecie śpiywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm śpiywali; bydōm śpiywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda śpiywała; byda śpiywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz śpiywała; bydziesz śpiywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie śpiywała; bydzie śpiywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy śpiywały; bydymy śpiywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie śpiywały; bydziecie śpiywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm śpiywały; bydōm śpiywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda śpiywało; byda śpiywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz śpiywało; bydziesz śpiywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie śpiywało; bydzie śpiywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyśpiywany
rzeczownik odczasown.śpiywani
Rybnik

 

Jo niy porada śpiywać, tōż yno gymbōm ruszōm, jak inksi śpiywajōm.

Poradzisz śpiywać „wczora była niedzieliczka”?

Starzik mieli urodziny, tōż my im śpiywali „sto lot”.

 

 

Podej dalij…