spodek

spodek – spód (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…spodek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…spodka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…spodkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…spodek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...spodkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…spodku
Wołacz l. poj. Ty…spodku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…spodki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…spodkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…spodkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…spodki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…spodkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…spodkach
Wołacz l. mn. Wy…spodki
Przimiotnik (jaki? czyj?)spodni

 

Ôblycz se pod spodek cwiter, pod tyn mantel, bo tam je zima dzisiej.

Podstow se talyrzik pod spodek pod ta szolka, co serweta niy polejesz.

Ta ksiōnżka je praje na spodku, tōż trza cały tyn stusek sjōnć z wiyrchu.

 

Podej dalij…