spolić

spolić (pol.) – spalić (pol.)

bezokolicznikspolić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spolyliście; żeście spolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spolyła żech; spolyłach; żech spolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spolyła żeś; spolyłaś; żeś spolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spolyły my; my spolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spolyłyście; żeście spolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spolyło żech; żech spolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spolyło żeś; żeś spolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspolōny
rzeczownik odczasown.spolyni
Rybnik

 

Wachuj mi sam na chwila te miynso, co sie niy spoli.

Wiela żeś spolōł bez zima wōnglo we cyntralnym?

Wejź a spol te papiōry, yno niy wyciepuj ich do hasioka, coby ich kery niy czytoł.

 

Podej dalij…