spotrzebować

spotrzebować (sie) – zużyć (pol.)

bezokolicznikspotrzebować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spotrzebuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spotrzebujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spotrzebuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spotrzebujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spotrzebujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spotrzebujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spotrzebowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spotrzebowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spotrzebowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spotrzebowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spotrzebowaliście; żeście spotrzebowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spotrzebowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spotrzebowała żech; spotrzebowałach; żech
spotrzebowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spotzrebowała żeś; spotrzebowałaś; żeś spotrzebowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spotrzebowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spotrzebowały my; my spotrzebowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spotrzebowałyście; żeście spotrzebowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spotrzebowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spotrzebowało żech; żech spotrzebowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spotrzebowało żeś; żeś spotrzebowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spotrzebowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spotrzebowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spotrzebowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spotrzebowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spotrzebowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spotrzebowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spotrzebowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spotrzebowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spotrzebowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spotrzebowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spotrzebowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spotrzebowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spotrzebowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spotrzebowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spotrzebowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spotrzebowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spotrzebuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spotrzebuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spotrzebujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spotrzeujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spotrzebowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spotrzebowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spotrzebowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spotrzebowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spotrzebowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spotrzebowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spotrzebowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spotrzebowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spotrzebowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spotrzebowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spotrzebowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spotrzebowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spotrzebowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spotrzebowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spotrzebowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spotrzebowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spotrzebowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spotrzebowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spotrzebowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spotrzebowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spotrzebowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spotrzebowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spotrzebowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spotrzebowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spotrzebowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spotrzebowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spotrzebowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spotrzebowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spotrzebowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spotrzebowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspotrzebowany
rzeczownik odczasown.spotrzebowani
Rybnik

 

Zaleć yno do starki, niech ci dajōm ze dwa jajca, bo jo żech wszystki spotrzebowała, a kury niy chcōm niyś.

Wejź se te reszta gipsu, bo ty go kaj spotrzebujesz, a mie to stwardnie za chwila i go wyciepna.

Dyć spotrzebuj ta mōnka do kōńca, a niy ôstawiej sam tej pōł łyżki.

Podej dalij…