spruć

spruć (sie) – spruć (pol.)

bezokolicznikspruć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spruł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spruł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spruł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spruli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spruliście; żeście spruli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spruli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spruła żech; sprułach; żech spruła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spruła żeś; sprułaś; żeś spruła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spruła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spruły my; my spruły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprułyście; żeście spruły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spruły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spruło żech; żech spruło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spruło żeś; żeś spruło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spruło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spruł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spruł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spruł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spruli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spruli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spruli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spruła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spruła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spruła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spruły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spruły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spruły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spruło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spruło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spruło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spruł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spruł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spruł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spruli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spruli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spruli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spruła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spruła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spruła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spruły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spruły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spruły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spruło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spruło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spruło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spruł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spruli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spruła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spruły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spruło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspruty
rzeczownik odczasown.spruci
Rybnik

 

Spruj st tyn cwiter, to ci z niego nowy szal usztrykuja.

Spruła żech tyn stary klajd, a uszyłą żech z niego mały klajdek dziołsze.

Podej dalij…