sraczka

sraczka – biegunka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sraczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sraczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sraczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sraczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sraczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sraczce
Wołacz l. poj. Ty…sraczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sraczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sraczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sraczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sraczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sraczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sraczkach
Wołacz l. mn. Wy…sraczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)sraczkowaty

 

Niy jydz tela tgo tłōstego, bo sraczki dostaniesz.

Musioł tyn wōszt być jakiś stary, bo mie sztyjc gōni, dostoł żech sraczki.

Dej mu kostka gorzkij szekulady, kej mo sraczka.

 

Podej dalij…