stać sie

stać sie – stać się, zdarzyć się (pol.)

bezokolicznikstać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stana sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.staniesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stanie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stanymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.staniecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stanom sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.staliście sie; żeście sie stali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stała żech sie; stałach sie; żech sie stoła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stała żeś sie; stałaś sie; żeś sie stała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stały my sie; my sie stały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stałyście sie; żeście sie stały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stało żech sie; żech sie stało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stało żeś sie; żeś sie stało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie stoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie stoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie stoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie stali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie stali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie stali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie stała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie stała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie stała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie stały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie stały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie stały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie stało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie stało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stōń sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie stanie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stōńcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie stanōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie stoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie stoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie stoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie stali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie stali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie stali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie stała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie stała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie stała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie stały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie stały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie stały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie stało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie stało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie stało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.stani sie
Rybnik

 

Cōż ci sie to zas stało, że mosz noga we gipsie?

Niy wiysz, co sie kaj wczoraj stało, że te sanitarki tak jeździyły?

Z tej twojij cery stała sie już tako dziywka.

 

Podej dalij…