stajeć

stajeć (sie) – stopić się, stopnieć (pol.)

bezokolicznikstajeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.staja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stajisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.staji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stajymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stajicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stajoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stajoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stajoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stajeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stajeliście; żeście stajeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stajeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stajała żech; stajałach; żech stajała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stajała roztajała żeś; roztajałaś; żeś roztajał żeś; tajałaś; żeś tajała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stajała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stajały my; my stajały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stajałyście; żeście stajały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stajały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stajało żech; żech stajało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stajało żeś; żeś stajało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stajało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stajoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stajeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stajała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stajała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stajała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stajały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stajały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stajały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stajało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stajało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stajało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stajej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech staji taji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stajejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stajoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stajoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stajoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stajeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stajeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stajeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stajała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stajała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stajała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stajały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stajały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stajały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stajało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stajało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stajało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stajoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stajeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stajała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stajały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stajało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystajany
rzeczownik odczasown.stajyni
Rybnik

POL: stopnieć śnieg, lód.

 

Jutro robiymy kulig, bo za chwila śniyg staji a zaś nic z tego niy bydzie.

Ôtok było pōł metra śniega, a już je yno trocha wody, wszystko stajało.

 

Podej dalij…