stalbyszta

stalbyszta – szczotka stalowa, szczotka druciana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stalbyszta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stalbyszty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stalbyszcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stalbyszta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stalbysztōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stalbyszcie
Wołacz l. poj. Ty…stalbyszto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stalbyszty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stalbysztōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stalbysztōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stalbyszty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…stalbysztami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stalbysztach
Wołacz l. mn. Wy…stalbyszty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dyć wejź stalbyszta a ôszkrobej trocha tyn rust, a a niy sztrajchuj tego an tyn maras.

Ôpucuj trocha stalbysztōm ta ruła.

Niy mosz sam kaj stalbyszty, cobych trocha tyn rust ôdropoł?

 

 

Podej dalij…