stanyć

stanyć (sie) – wstać, zatrzymać się (pol.)

bezokolicznikstanyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stana
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.staniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stanie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stanymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.staniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stanōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stanōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stanōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stanōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stanyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stanyliście; żeście stanyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stanyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stanyła żech; stanyłach; żech stanyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stanyła żeś; stanyłaś; żeś stanyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stanyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stanyły my; my stanyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stanyłyście; żeście stanyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stanyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stanyło żech; żech stanyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stanyło żeś; żeś stanyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stanyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stanōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stanōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stanōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stanyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stanyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stanyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stanyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stanyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stanyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stanyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stanyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stanyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stanyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stanyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stanyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stanie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stanōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stanōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stanōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stanōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stanyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stanyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stanyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stanyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stanyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stanyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stanyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stanyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stanyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stanyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stanyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stanyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stanōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stanōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stanōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stanyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stanyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stanyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stanyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stanyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stanyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stanyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stanyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stanyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stanyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stanyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stanyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystanynyty
rzeczownik odczasown.stanyci
Rybnik

POL: (1) wstać np. z krzesła, z łóżka; (2) zatrzymać się w chodzie, biegu, w czasie jazdy

 

Stōń jutro piynć minut warciyj, a puś kury ze kurnika, co zaś niy bydōm siedziały do połednia, aże jo z roboty przida.

Stōń yno, a wejź tyn stołek, bo musza poprawić tepich, bo sie podwinōł.

Stōń yno, doczkōmy na Frida, bo idzie za nami.

Autobus stanōł na przistanku, tōż my wysiedli.

Zygor mi stanōł, tōż ani niy wiym, wiela je godzin?

 

 

Podej dalij…