starać sie

starać sie – martwić się, zamartwiać się (pol.)

bezokolicznikstarać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.starōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.starosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.starōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.starōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.starocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.starajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.staroł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.staroł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.staroł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.starali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.staraliście sie; żeście sie starali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.starali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.starała żech sie; starałach sie; żech sie starała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.starała żeś sie; starałaś sie; żeś sie starała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.starała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..starały my sie; my sie starały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. starałyście sie; żeście sie starały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.starały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.starało żech sie; żech sie starało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.starało żeś sie; żeś sie starało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.starało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie staroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie staroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie staroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie starali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie starali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie starali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie starała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie starała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie starała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie starały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie starały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie starały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie starało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie starało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie starało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . starej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie staro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.starejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie starajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. staroł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. staroł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.staroł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.starali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. starali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.starali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.starała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
starała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.starała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. starały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.starały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.starały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. starało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.starało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.starało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie staroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie staroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie staroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie starali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie starali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie stahrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie starała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie starała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie starała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie starały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie starały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie starały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie starało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie starało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie starało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie staroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie staroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie staroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie starali; bydymy sie starać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie starali; bydziecie sie starać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie starali; bydōm sie starać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie starała; byda sie starać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie starała; bydziesz sie starać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie starała; bydzie sie starać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie starały; bydymy sie starać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie starały; bydziecie sie starać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie starały; bydōm sie staać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie starało; byda sie starać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie starało; bydziesz sie starać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie starało; bydzie sie starać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.starani sie
Rybnik

 

Jo sie sam starōm, że cie niy ma z roboty, a ty we szynku siedzisz.

Niy starej sie, jakos to bydzie.

Zazwōńcie, jak dojedziecie na miejsce, co bych sie niy starała.

 

 

Podej dalij…