stargać

stargać (sie) – porwać, podrzeć (pol.)

bezokolicznikstargać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stargōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stargosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stargo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stargōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stargocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stargajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stargoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stargoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stargoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stargali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stargaliście; żeście stargali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stargali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stargała żech; stargałach; żech stargała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stargała żeś; stargałaś; żeś stargała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stargała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stargały my; my stargały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stargałyście; żeście stargały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stargało żech; żech stargało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stargało żeś; żeś stargało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stargało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stargoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stargali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stargali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stargali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stargała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stargała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stargała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stargały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stargały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stargały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stargało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stargało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stargało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stargej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stargo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stargejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stargajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stargoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stargoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stargoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stargali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stargali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stargali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stargała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stargała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stargała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stargały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stargały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stargały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stargało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stargało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stargało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stargoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stargali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stargała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stargały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stargało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystargany
rzeczownik odczasown.stargani
Rybnik

POL: porwać, podrzeć np. papier, płótno itp.

 

Dej pozōr, aż niy stargosz nogawice na tym kole.

Kery mi stargoł ta gazeta, dyć jo se jōm chcioł ôstawić na pamiōntka.

 

 

Podej dalij…