stōł

stōł – stół (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stōł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stoła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stołowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stōł
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stołym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stole
Wołacz l. poj. Ty…stole
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stoły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…stołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stołach
Wołacz l. mn. Wy…stoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)stołowy

 

Siednij se przi stole, zrobia kawa.

Połōż ta gazeta na stole.

Czamu mie kopiesz pod stołym?

 

Podej dalij…