stow

stow – staw (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stow
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stawu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stawowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stow
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stawym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stawie
Wołacz l. poj. Ty…stawie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stawy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stawōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stawōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stawy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…stawami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stawach
Wołacz l. mn. Wy…stawy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: staw, sztuczny zbiornik wodny, służący główni do hodowli ryb.

 

Dej pozōr, aż niy wlecisz do stawu kaj po cimoku.

Dzisij kōmpali my sie we stawie ale woda była fest zimno.

Po niedzieli bydymy stawy spuszczać, tōż możesz prziś na ryby.

Podej dalij…