stować

stować (sie) – wstawać, zatrzymywać się, stawać się (pol.)

bezokolicznikstować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stowaliście; żeście stowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stowała żech; stowałach; żech stowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stowała żeś; stowałaś; żeś stowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stowały my; my stowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stowałyście; żeście stowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stowało żech; żech stowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stowało żeś; żeś stowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda stowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz stowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie stowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy stowali; bydymy stować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie stowali; bydziecie stować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm stowali; bydōm stować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda stowała; byda stować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz stowała; bydziesz stować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie stowała; bydzie stować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy stowały; bydymy stować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie stowały; bydziecie stować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm stowały; bydōm stować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda stowało; byda stować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz stowało; bydziesz stować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie stowało; bydzie stować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.stowani
Rybnik

POL: (1) wstawać, z łóżka, z krzesła, z pozycji leżącej, lub siedzącej do pozycji stojącej; (2) zatrzymywać się coś będące w ruchu, człowiek idący, pojazd jadący, zegar itp.; (3) stawać się coś.

 

Po co tak wartko stowosz, przeca dzisiej je niedziela.

Jak mōm na dziyń, to stowōm przed piōntōm.

Podej mi te brele, bo mi sie niy chce stować.

Sam blisko kole nas stowo autobus, tōż niy trza iś daleko piechty.

Tyn zygor sztyjc stowo, choć je nakryncōny.

My sam na Ślōnsku pomału stowōmy sie Polokami.

 

 

Podej dalij…