stracić

stracić (sie) – stracić, zgubić (pol.)

bezokolicznikstracić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.straca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stracisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.straci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stracymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stracicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stracōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.straciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.straciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.straciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.straciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.straciyliście; żeście straciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.straciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.straciyła żech; straciyłach; żech straciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.straciyła żeś; straciyłaś; żeś straciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.straciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..straciyły my; my straciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. straciyłyście; żeście straciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.straciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.straciyło żech; żech straciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.straciyło żeś; żeś straciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.straciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech straciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś straciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł straciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my straciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście straciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli straciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech straciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś straciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była straciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my straciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście straciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były straciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech straciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś straciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było straciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stroć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech straci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stroćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stracōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. straciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. straciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.straciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.straciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. straciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.straciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.straciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
straciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.straciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. straciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.straciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.straciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. straciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.straciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.straciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych straciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś straciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by straciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my straciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście straciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by straciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych straciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś straciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by straciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my straciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście straciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by straciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych straciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś straciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by straciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystracōny
rzeczownik odczasown.stracyni
Rybnik

 

Zaniyś tyn kōmputer do jakij fyrmy, co to sprawujōm, bo ôni ci to za pora minut zrobiōm, a jo na to straca pōł dnia.

Bōł bych sie ôtok we lesie straciōl, chociaż ôd dziecka sam chodza, to coś mie zbałamōnciyło.

Niy dowej mu tych kuczy, boi ōn jich straci.

Fridek zaś robota straciōł, bo bez zima żodyn chałupy niy stawio, tōz niy trza tela mulorzōw.

Stroć mi sie z ôczōw.

Dzisiej straciōł żech sie trocha pryndzy z roboty, bo musioł żech iś do dochtora.

 

 

Podej dalij…