stroka

stroka – sroka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stroka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stroki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stroce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stroka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...strokōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stroce
Wołacz l. poj. Ty…stroko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stroki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…strokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…strokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stroki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…strokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…strokach
Wołacz l. mn. Wy…stroki
Przimiotnik (jaki? czyj?)strokaty

 

Latoś jakoś żodnej stroki sam niy widać.

U nas za to strokōw niy brakuje, yno strzeczōm i nic wyncyj.

 

 

Podej dalij…