strzastać

strzaskać (sie) – stłuc (pol.)

bezokolicznikstrzaskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.strzaskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.strzaskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.strzasko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.strzaskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.strzaskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.strzaskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.strzaskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.strzaskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.strzaskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.strzaskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.strzaskaliście; żeście strzaskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.strzaskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.strzaskała żech; strzaskałach; żech strzaskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.strzaskała żeś; strzaskałaś; żeś strzaskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.strzaskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..strzaskały my; my strzaskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. strzaskałyście; żeście strzaskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.strzaskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.strzaskało żech; żech strzaskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.strzaskało żeś; żeś strzaskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.strzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech strzaskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś strzaskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł strzaskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my strzaskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście strzaskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli strzaskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech strzaskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś strzaskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była strzaskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my strzaskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście strzaskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były strzaskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech strzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś strzaskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było strzaskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . strzaskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech strzasko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.strzaskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech strzaskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. strzaskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. strzaskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.strzaskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.strzaskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. strzaskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.strzaskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.strzaskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
strzaskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.strzaskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. strzaskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.strzaskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.strzaskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. strzaskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.strzaskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.strzaskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych strzaskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś strzaskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by strzaskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my strzaskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście strzaskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by strzaskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych strzaskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś strzaskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by strzaskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my strzaskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście strzaskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by strzaskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych strzaskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś strzaskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by strzaskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystrzaskany
rzeczownik odczasown.strzaskani
Rybnik

 

Miała żech komplet tych talyrzi, a już mi się jedyn strzaskoł.

Niy bier tela na roz tych szolek, bo ich strzaskosz.

Upuściōł żech szolka ze tyjym, bo była gorko, a żech jōm strzaskoł.

Podej dalij…