strzybło

strzybło – srebro (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…strzybło
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…strzybła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…strzybłu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…strzybło
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...strzybło
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…strzyble
Wołacz l. poj. Ty…strzybło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…strzybła
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…strzybłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…strzybłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…strzybła
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…strzybłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…strzybłach
Wołacz l. mn. Wy…strzybła
Przimiotnik (jaki? czyj?)strzybny

 

Te łyżki sōm ze strzybła, mōm ich po mojij starce.

Niy stroć tego lańcuszka, bo ôn je ze strzybła.

 

 

 

Podej dalij…