stwardnyć

stwardnyć (sie) – stwardnieć, skostnieć, zesztywnieć (pol.)

bezokolicznikstwardnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stwardna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stwardniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stwardnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stwardnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stwardniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stwardnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stword żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stword żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stword
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stwardli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stwardliście; żeście stwardli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stwardli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stwardła żech; stwardłach; żech stwardła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stwardła żeś; stwardłaś; żeś stwardła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stwardła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stwardły my; my stwardły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stwardłyście; żeście stwardły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stwardły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stwardło żech; żech stwardło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stwardło żeś; żeś stwardło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stwardło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stword
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stword
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stword
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stwardli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stwardli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stwardli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stwardła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stwardła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stwardła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stwardły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stwardły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stwardły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stwardło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stwardło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stwardło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stwardnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stwardnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stwardnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stwardnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stword bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stword byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stword by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stwardli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stwardli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stwardli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stwardła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stwardła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stwardła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stwardły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stwardły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stwardły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stwardło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stwardło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stwardło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stword
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stword
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stword
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stwardli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stwardli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stwardli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stwardła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stwardła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stwardła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stwardły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stwardły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stwardły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stwardło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stwardło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stwardło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystwardnyty
rzeczownik odczasown.stwardnyci
Rybnik

 

Musza iś sie na chwila ôgrzoć, bo już żech cały stword ze zimna.

Musisz chwila doczkać, aż tyn gips stwardnie.

Muszymy doczkać ze dwa tydnie, aż tyn betōng stwardnie.

 

 

Podej dalij…