stykać

stykać – starczać (pol.)

bezokolicznikstykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.styko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stykaliście; żeście stykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stykała żech; stykałach; żech stykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stykała żeś; stykałaś; żeś stykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stykały my; my stykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stykałyście; żeście stykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stykało żech; żech stykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stykało żeś; żeś stykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech styko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. stykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda stykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz stykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie stykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy stykali; bydymy stykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie stykali; bydziecie stykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm stykali; bydōm stykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda stykała; byda stykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz stykała; bydziesz stykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie stykała; bydzie stykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy stykały; bydymy stykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie stykały; bydziecie stykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm stykały; bydōm stykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda stykało; byda stykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz stykało; bydziesz stykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie stykało; bydzie stykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.stykani
Rybnik

 

Na jodło nōm styko, a na wczasy niy muszymy kożdy rok jechać.

Podwiyl chłop robiōl, to nas na wszystko stykało, a terazki je na ryncie, tōż jo musiała żech iś do roboty.

Nas niy styko na to, żeby połowa jodła wyciepować do hasioka.

Podej dalij…