styknyć

styknyć – starczyć (pol.)

bezokolicznikstyknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stykna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stykniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.styknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.styknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stykniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.styknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.styknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.styknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.styknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stykliście; żeście stykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stykła żech; stykłach; żech stykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stykła żeś; stykłaś; żeś stykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stykły my; my stykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stykłyście; żeście stykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stykło żech; żech stykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stykło żeś; żeś stykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech styknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś styknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł styknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . styknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech styknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.styknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech styknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. styknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. styknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.styknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych styknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś styknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by styknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.styknyci
Rybnik

 

Styknie yno pociś pora cyntymetrōw tyn szrank, tela, co tam malyrz ze pyndzlym dolezie.

Tak rōb, co ci do wypłaty styknie na te cygarety, bo jo już niy mōm wiyncyj piniyndzy.

Dyć stykło yno zawołać, to bych ci bōł prziszoł pōmōc.

Podej dalij…