suć

suć (sie) – sypać (pol.)

bezokoliczniksuć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.suja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.suje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.suł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.suł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.suł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.suli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.suliście; żeście suli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.suli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.suła żech; sułach; żech suła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.suła żeś; sułaś; żeś suła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.suła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..suły my; my suły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sułyście; żeście suły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.suły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.suło żech; żech suło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.suło żeś; żeś suło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.suło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech suł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś suł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł suł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my suli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście suli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli suli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech suła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś suła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była suła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my suły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście suły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były suły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech suło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś suło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było suło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . suj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech suje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. suł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. suł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.suł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.suli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. suli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.suli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.suła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
suła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.suła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. suły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.suły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.suły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. suło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.suło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.suło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych suł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś suł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by suł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my suli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście suli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by suli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych suła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś suła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by suła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my suły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście suły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by suły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych suło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś suło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by suło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda suł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz suł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie suł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy suli; bydymy suć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie suli; bydziecie suć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm suli; bydōm suć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda suła; byda suć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz suła; bydziesz suć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie suła; bydzie suć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy suły; bydymy suć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie suły; bydziecie suć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm suły; bydōm suć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda suło; byda suć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz suło; bydziesz suć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie suło; bydzie suć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysuty
rzeczownik odczasown.suci
Rybnik

 

Kaj to sujesz te gorki hasi do tych plastykowych kibli?

Wiela to tego cukru sujesz do tej kawy?

Jo byda pomału suł tyn grysek, a ty miyszej mlyko.

 

 

Podej dalij…