swijać

swijać (sie) – zwijać (pol.)

bezokolicznikswijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.swijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.swijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.swijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.swijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.swijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.swijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.swijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.swijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.swijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.swijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.swijaliście; żeście swijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.swijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.swijała żech; swijałach; żech swijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.swijała żeś; swijałaś; żeś swijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poswijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..swijały my; my swijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. swijałyście; żeście swijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.swijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.swijało żech; żech swijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.swijało żeś; żeś swijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.swijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech swijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś swijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł swijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my swijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście swijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli swijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech swijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś swijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była swijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my swijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście swijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były swijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech swijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś swijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było swijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . swijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech swijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.swijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech swijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. swijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. swijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.swijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.swijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. swijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.swijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.swijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
swijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.swijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. swijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.swijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.swijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. swijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.swijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.swijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych swijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś swijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by swijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my swijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście swijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by swijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych swijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś swijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by swijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my swijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście swijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by swijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych swijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś swijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by swijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda swijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz swijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie swijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy swijali; bydymy swijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie swijali;bydziecie swijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm swijali; bydōm swijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda swijała; byda swijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz swijała; bydziesz swijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie swijała; bydzie swijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy swijały; bydymy swijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie swijały; bydziecie swijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm swijały; bydōm swijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda swijało; byda swijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz swijało; bydziesz swijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie swijało; bydzie swijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyswijany
rzeczownik odczasown.swijani
Rybnik

 

Sam mosz cwiter, pruj go a wełna swijej na kulka.

Swijej ta sznōrka, co sie niy pomatle.

Ty mi podowej tyn kabel, a jo go byda zarozki swijoł, co sie niy bydzie matłoł.

 

Podej dalij…