świyżbieć

świyżbieć – swędzić (pol.)

bezokolicznikświyżbieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.świyżbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.świyżbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.świyżbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.świyżbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.świyżbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.świyżbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.świyżbioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.świyżbioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.świyżbioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.świyżbieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.świyżbieliście; żeście świyżbieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.świyżbieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.świyżbiała żech; świyżbiałach; żech świyżbiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.świyżbiała żeś; świyżbiałaś; żeś świyżbiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.świyżbiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..świyżbiały my; my świyżbiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. świyżbiałyście; żeście świyżbiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.świyżbiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.świyżbiało żech; żech świyżbiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.świyżbiało żeś; żeś świyżbiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.świyżbiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech świyżbioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś świyżbioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł świyżbioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my świyżbieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście świyżbieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli świyżbieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech świyżbiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś świyżbiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była świyżbiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my świyżbiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście świyżbiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były świyżbiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech świyżbiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś świyżbiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było świyżbiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . świyżb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech świyżbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.świyżbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech świyżbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. świyżbioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. świyżbioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.świyżbioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.świyżbieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. świyżbieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.swiyżbieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.świyżbiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
świyżbiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.świyżbiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. świyżbiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.świyżbiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.świyżbiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. swiyżbiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.świyżbiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.świyżbiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych świyżbioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś świyżbioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by świyżbioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my świyżbieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście świyżbieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by świyżbieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych świyżbiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś świyżbiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by świyżbiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my świyżbiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście świyżbiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by świyżbiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych świyżbiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś świyżbiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by świyżbiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda świyżbioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz świyżbioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie świyżbioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy świyżbieli; bydymy świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie świyżbieli; bydziecie świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm świyżbieli; bydōm świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda świyżbiała; byda swiyżbieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz świyżbiała; bydziesz świyżbieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie świyżbiała; bydzie świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy świyżbiały; bydymy świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie świyżbiały; bydziecie świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm świyżbiały; bydōm świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda świyżbiało; byda świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz świyżbiało; bydziesz świyżbieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie świyżbiało; bydzie świyżbieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.świyżbiyni
Rybnik

 

Na co to je, jak mie lewo rynka świyżbi?

Świyżbi mie nos. A kero dziurka?

 

Podej dalij…