syminać

syminać (sie) – zdejmować (pol.)

bezokoliczniksyminać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.syminōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.syminosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.symino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.syminōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.syminocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.syminajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.syminoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.syminoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.syminoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.syminali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.syminaliście; żeście syminali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.syminali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.syminała żech; syminałach; żech syminała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.symnała żeś; syminałaś; żeś syminała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.syminała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..syminały my; my syminały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. syminałyście; żeście syminały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.syminały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.syminało żech; żech syminało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.syminało żeś; żeś syminało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.syminało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech syminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś syminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł syminoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my syminali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście syminali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli syminali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech syminała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś syminała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była syminała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my syminały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście syminały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były syminały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech syminało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś syminało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było syminało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . syminej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech symino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.syminejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech syminajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. syminoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. syminoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.syminoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.syminali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. syminali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.syminali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.syminała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
syminała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.syminała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. syminały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.syminały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.syminały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. syminało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.syminało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.syminało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych syminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś syminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by syminoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my syminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście syminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by syminali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych syminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś syminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by syminała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my syminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście syminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by syminały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych syminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś syminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by syminało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda syminoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz syminoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie syminoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy syminali; bydymy syminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie syminali; bydziecie syminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm syminali; bydōm syminać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda syminała; byda syminać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz syminała; bydziesz syminać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie syminała; bydzie syminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy syminały; bydymy syminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie syminały; bydziecie syminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm syminały; bydōm syminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda syminało; byda syminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz syminało; bydziesz syminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydziesyminało; bydzie syminać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysyminany
rzeczownik odczasown.syminani
Rybnik

POL: zdejmować, np. coś z półki,

 

Na co to syminosz te ôbrozki ze ścianōw? Bo byda biylōł.

Syminej te ksiōnżki ze fachu, a kładź ich sam na stōł.

Podej dalij…