szczypić

szczypić (sie) – szczepić (pol.)

bezokolicznikszczypić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szczypia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szczypisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szczypi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szczypiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szczypicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szczypiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szczypiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szczypiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szczypiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szczypiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szczypiyliście; żeście szczypiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szczypiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szczypiyła żech; szczypiyłach; żech szczypiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szczypiyła żeś; szczypiyłaś; żeś szczypiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szczypiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szczypiyły my; my szczypiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szczypiyłyście; żeście szczypiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szczypiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szczypiyło żech; żech szczypiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szczypiyło żeś; żeś szczypiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szczypiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szczypiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szczypiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szczypiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szczypiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szczypiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szczypiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szczypiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szczypiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szczypiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szczypiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szczypiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szczypiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szczypiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szczyp
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szczypi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szczypcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szczypiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szczypiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szczypiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szczypiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szczypiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szczypiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szczypiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szczypiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szczypiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szczypiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szczypiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szczypiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szczypiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szczypiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szczypiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szczypiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szczypiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szczypiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szczypiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szczypiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szczypiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szczypiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szczypiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szczypiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szczypiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szczypiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szczypiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szczypiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szczypiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szczypiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szczypiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szczypiół
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szczypiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szczypiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szczypiyli; bydymy szczypić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szczypiyli; bydziecie szczypić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szczypiyli, bydōm szczypić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szczypiyła; byda szczypić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szczypiyła; bydziesz szczypić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szczypiyła; bydzie szczypić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szczypiyły; bydymy szczypić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szczypiyły; bydziecie szczypić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szczypiyły; bydōm szczypić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szczypiyło; byda szczypić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szczypiyło; bydziesz szczypić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szczypiyło; bydzie szczypić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszczypiōny
rzeczownik odczasown.szczypiyni
Rybnik

POL: (1) szczepić, podawac zastrzyk strzykawką; (2) szczepić drzewka, krzewy.

 

Terazki szczypiōm roztomańte strōmy a krzoki na pniach.

Jo sie dycko szczypią na gripa, tōż mało choruja.

Podej dalij…