szelōntać

szelōntać (sie) – wstrząsać, mieszać ciecz (pol.)

bezokolicznikszelōntać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szelōntōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szelōntosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szelōnto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szelōntōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szelōntocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szelōntajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szelōntoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szelōntoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szelōntoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szelōntali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szelōntaliście; żeście szelōntali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szelōntali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szelōntała żech; szelōntałach; żech szelōntała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szelōntała żeś; szelōntałaś; żeś szelōntała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szelōntała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szelōntały my; my szelōntały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szelōntałyście; żeście szelōntały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szelōntały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szelōntało żech; żech szelōntało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szelōntało żeś; żeś szelōntało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szelōntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szelōntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szelōntoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szelōntali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szelōntali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szelōntali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szelōntała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szelōntała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szelōntała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szelōntały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szelōntały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szelōntały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szelōntało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szelōntej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szelōnto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szelōntejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szelōtajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szelōntoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szelōntoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szelōntoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szelōntali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szelōntali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szelōntali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szelōntała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szelōntała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szelōntała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szelōntały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szelōntały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szelōntały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szelōntało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szelōntało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szelōntało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szelōntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szelōntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szelōntoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szelōntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szelōntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szelōntali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szelōntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szelōntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szelōntała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szelōntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szelōntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szelōntały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szelōntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szelōntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szelōntało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szelōntoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szelōntoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szelōntoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szelōntali; bydymy szelōntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szelōntali; bydziecie szelōtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szelōntali; bydōm szelōtać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szelōntała; byda szelōntać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szelōntała; bydziesz szelōntać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szelōntała; bydzie szelōntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szelōntały; bydymy szelōntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szelōntały; bydziecie szelōntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szelōntały; bydōm szelōntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szelōntało; byda szelōntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szelōntało; bydziesz szelōntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szelōntało; bydzie szelōntać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszelōntany
rzeczownik odczasown.szelōntani
Rybnik

POL: potrząsać, mieszać ciecz, poprzez wstrząsanie pojemnikiem, w którym ta ciecz się znajduje.

 

Niy szelōntej tak tōm flaszkōm, niech sie tyn grōnt ustoji na spodku.

Czamu tak szolōntosz tym zbōnkym, dyć całe te mlyko wylejesz.

 

Podej dalij…