szkubać

szkubać (sie) – skubać, drzeć (pol.)

bezokolicznikszkubać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkubaliście; żeście szkubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkubała żech; szkubałach; żech szkubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkubała żeś; szkubałaś; żeś szkubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkubały my; my szkubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkubałyście; żeście szkubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkubało żech; żech szkubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkubało żeś; żeś szkubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szkubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szkuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szkuboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szkuboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szkuboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szkubali; bydymy szkubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szkubali; bydziecie szkubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szkubali; bydōm szkubać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szkubałą; byda szkubać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szkubała; bydziesz szkubać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szkubała; bydzie szkubać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szkubały; bydymy szkubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szkubały; bydziecie szkubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szkubały; bydōm szkubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szkubało; byda szkubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szkubało; bydziesz szkubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szkubało; bydzie szkubać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkubany
rzeczownik odczasown.szkubani
Rybnik

POL: skubać, drzeć np.pierze

 

Poradzisz szkubac gynsi? Byś mi pōmōg a było by to warciyj.

Po niedzieli ida szkubać piyrzi do Gryjty, tōż bydziecie musieli se sami warzić ôbiod.

Doczkej, bo terazki szkubia kokota. Niy moga skōńczyć, bo mi woda ôchłōdnie.

 

Podej dalij…