szlukać

szlukać (sie) – łykać (pol.)

bezokolicznikszlukać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szlukōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szlukosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szluko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szlukōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szlukocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szlukajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szlukoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szlukoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szlukoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szlukali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szlukaliście; żeście szlukali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szlukali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szlukała żech; szlukałach; żech szlukała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szlukała żeś; szlukałaś; żeś szlukała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szlukała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szlukały my; my szlukały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szlukałyście; żeście szlukały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szlukały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szlukało żech; żech szlukało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szlukało żeś; żeś szlukało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szlukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szlukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szlukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szlukoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szlukali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szlukali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szlukali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szlukała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szlukała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szlukała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szlukały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szlukały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szlukały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szlukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szlukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szlukało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szlukej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szluko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szlukejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szlukajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szlukoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szlukoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szlukoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szlukali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szlukali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szlukali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szlukała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szlukała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szlukała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. szlukały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szlukały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szlukały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szlukało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szlukało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szlukało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szlukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szlukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szlukoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szlukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szlukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szlukali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szlukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szlukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szlukała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szlukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szlukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szlukały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szlukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szlukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szlukało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szlukoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szlukoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szlukoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szlukali; bydymy szlukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szlukali; bydziecie szlukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szlukali; bydōm szlukać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szlukała; byda szlukać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szlukała; bydziesz szlukać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szlukała; bydzie szlukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szlukały; bydymy szlukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szlukały; bydziecie szlukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szlukały; bydōm szlukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szlukało: byda szlukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szlukało; bydziesz szlukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szlukało; bydzie szlukać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszlukany
rzeczownik odczasown.szlukani
Rybnik

 

Tyś tak wloł te piwo do karku, choćbyś go wcale niy szlukoł.

Szlukej ta woda pomału, bo ôna je fest zimno.

 

Podej dalij…