szmyra

szmyra – smar, towot (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmyra
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyry
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmyra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmyrōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmyrze
Wołacz l. poj. Ty…szmyro
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmyry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmyry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmyrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmyrach
Wołacz l. mn. Wy…szmyry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Coś ty zaś robiōł, mosz całe galoty ôd szmyry?

Musisz namazać te kōłko we karze szmyrōm, coby tak niy piszczało.

Umyj se te rynce ôd szmyry przed jedzyniym.

 

Podej dalij…