szosyjo

szosyjo – szosa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szosyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szosyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szosyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szosyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szosyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szosyji
Wołacz l. poj. Ty…szosyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szosyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szosyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szosyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szosyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szosyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szosyjach
Wołacz l. mn. Wy…szosyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr, jak bydziesz przelazowała bez szosyjo.

Pōdź sam na tretuar, a niy stōj na tej szosyji.

Szosyjōm jechoł praje autobus, tōż za chwila tata przidzie z roboty.

 

Podej dalij…