szpagat

szpagat – sznurek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpagat
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpagatu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpagatowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpagat
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpagatym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpagacie
Wołacz l. poj. Ty…szpagacie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpagaty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpagatōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpagatōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpagaty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpagatami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpagatach
Wołacz l. mn. Wy…szpagaty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kedy sprawisz tyn zōmek we fōrtce, dłōgo jeszcze mōm jōm wiōnzać szpagatym?

Dej mi sam kōnsek szpagatu, aż se te galoty swiōnża, bo mi sie knefel urwoł.

Wyciōngnij tyn szpagat ze słōmy, aż jōm krowa niy zeżere.

 

Podziel się…