szpajcha

szpajcha – szprycha (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpajcha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpajchy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpajsze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpajcha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpajchōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpajsze
Wołacz l. poj. Ty…szpajcho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpajchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpajchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpajchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpajchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpajchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpajchach
Wołacz l. mn. Wy…szpajchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kaj tam styrkosz pazury do szpajchōw, chcesz, coby ci ich połōmało?

Sam ci szpajchy brakuje w tym kōłku.

Skōnd sam mosz tela patykōw natkanych w tych szpajchach?

 

Podej dalij…