szpajza

szpajza – słodki deser (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpajza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpajzy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpajzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpajza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpajzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpajzie
Wołacz l. poj. Ty…szpajzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpajzy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpajzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpajzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpajzy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpajzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpajzach
Wołacz l. mn. Wy…szpajzy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: słodki deser śląski z jaj

 

Wejź se kōnsek tej szpajzy, bo do jutra jōm niy idzie trzimać.

Co to tam je posute na tej szpajzie na wiyrchu?

Prziniyś mi sam z byfyja jako terinka, zrobiymy szpajza.

 

 

Podej dalij…