szpana

szpana –  miara długości ok 20 cm (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpana
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpany
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpanie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpana
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpanōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpanie
Wołacz l. poj. Ty…szpano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpany
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpanōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpanōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpany
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpanami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpanach
Wołacz l. mn. Wy…szpany
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: odległosć pomiędzy końcami rozciągniętych palcōw, kciuka i wskazującego, człowieka, ok. 20 cm.

 

Zmierzōł żech to na szpany, że tyn szrank mioł by wlyś sam na wysokość.

Ta deska mo piynć szpanōw, kole metra, tōż miała by być doś dłōgo.

To sōm ôsiymdziesiōntki te dźwiyrze, sztyry szpany, tōż z tōm wannōm bydymy, mi sie zdo, musieli wlazować bez ôkno.

Niy mioł żech colsztoka pod rynkōm, tōż zmierzōł żech to tak ōngyfer na szpany.

Podej dalij…