szpanga

szpanga – wsuwka, spinka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpanga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpangi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpandze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpanga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpangōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpandze
Wołacz l. poj. Ty…szpango
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpangi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpangōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpangōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpangi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpangami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpangach
Wołacz l. mn. Wy…szpangi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) wsuwka do włosōw: (2) spinka do zamykania słoikōw na gumkę ze szklaną pokrywką przd gotowaniem.

 

Pozawiyrej te krauzy, a pozapinej szpangi, yno dej pozōr, czy gōminy sōm dobrze wrażōne.

Dej, ci te włosy zapna szpangōm, coby ci do ôczōw niy leciały.

Poprow se ta szpanga we włosach, bo jōm stracisz.

Podej dalij…