szpanować

szpanować (sie) – naprężać, napinać, naciągać (pol.)

bezokolicznikszpanować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szpanuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szpanujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szpanuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szpanujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szpanujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szpanujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szpanowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szpanowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szpanowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szpanowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szpanowaliście; żeście szpanowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szpanowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szpanowała żech; szpanowałach; żech szpanowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szpanowała żeś; szpanowałaś; żeś szpanowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szpanowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szpanowały my; my szpanowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szpanowałyście; żeście szpanowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szpanowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szpanowało żech; żech szpanowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szpanowało żeś; żeś szpanowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szpanowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szpanowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szpanowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szpanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szpanowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szpanowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szpanuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szpanuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szpanujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szpanujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szpanowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szpanowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szpanowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szpanowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szpanowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szpanowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szpanowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szpanowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szpanowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szpanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szpanowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szpanowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szpanowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szpanowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szpanowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szpanowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szpanowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szpanowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szpanowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szpanowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szpanowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szpanowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szpanowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szpanowali; bydymy szpanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szpanowali; bydziecie szpanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szpanowali; bydōm szpanować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szpanowała; byda szpanować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szpanowała; bydziesz szpanować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szpanowała; bydzie szpanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szpanowały; bydymy szpanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szpanowały; bydziecie szpanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szpanowały; bydōm szpanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szpanowało; byda szpanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szpanowało; bydziesz szpanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szpanowało; bydzie szpanować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszpanowany
rzeczownik odczasown.szpanowani
Rybnik

 

Szpanuj dobrze tyn kabel, co niy bydzie za fest wisioł.

Tyn binder mie szpanuje pod karkym, musza go trocha popuścić.

Coś mi sam kajś szpanuje, że niy poradza bardziej ôtworzić tych wrotōw.

 

Podej dalij…