szperować

szperować (sie) – podpierać, blokować.

bezokolicznikszperować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szperuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szperujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szperuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szperujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szperujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szperujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szperowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szperowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szperowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szperowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szperowaliście; żeście szperowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szperowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szperowała żech; szperowałach; żech szperowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szperowała żeś; szperowałaś; żeś szperowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szperowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szperowały my; my szperowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szperowałyście; żeście szperowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szperowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szperowało żech; żech szperowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szperowało żeś; żeś szperowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szperowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szperowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szperowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szperowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szperowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szperuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szperuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szperujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szperujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szperowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szperowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szperowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szperowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szperowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szperowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szperowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szperowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szperowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szperowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szperowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szperowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szperowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szperowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szperowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szperowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szperowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szperowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szperowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szperowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szperowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szperowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szperowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szperowali; bydymy szperować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szperowali; bydziecie szperować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szperowali; bydōm szperować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szperowała; byda szperować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szperowała; bydziesz szperować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szperowała; bydzie szperować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szperowały; bydymy szperować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szperowały; bydziecie szperować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szperowały; bydōm szperować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szperowało; byda szperować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szperowało; bydziesz szperować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szperowało; bydzie szperować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszperowany
rzeczownik odczasown.szperowani
Rybnik

 

Jo sam na noc szperuja te dźwiyrze do kurnika takōm żerdkōm, coby mi sam jaki lis tych kurōw niy wysmyczōł.

Kajś mi sie sam ta ruła szperuje, a niy chce przelyź bez ta ściana.

Ta wanna je za szyroko, a szperuje sie we dźwiyrzach, mi sie zdo trza bydzie jōm bez ôkno wrazić.

Podej dalij…