szpōntować

szpōntować (sie) – korkować (pol.)

bezokolicznikszpōntować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szpōntuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szpōntujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szpōntuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szpōntujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szpōntujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szpōntujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szpōntowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szpōntowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szpōntowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szpōntowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szpōntowaliście; żeście szpōntowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szpōntowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szpōntowała żech; szpōntowałach; żech szpōntowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szpōntowała żeś; szpōntowałaś; żeś szpōntowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szpōntowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szpōntowały my; my szpōntowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szpōntowałyście; żeście szpōntowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szpōntowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szpōntowało żech; żech szpōntowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szpōntowało żeś; żeś szpōntowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szpōntowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szpōntowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szpōntowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szpōntowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szpōntowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szpōntuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szpōntuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szpōntujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szpōntujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szpōntowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szpōntowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szpōntowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szpōntowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szpōntowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szpōntowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szpōntowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szpōntowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szpōntowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szpōntowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szpōntowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szpōntowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szpōntowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szpōntowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szpōntowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szpōntowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szpōntowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szpōnowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szpōntowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szpōntowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szpōntowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szpōntowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szpōntowali; bydymy szpōntować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szpōntowali; bydziecie szpōntować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szpōntowali; bydōm szpōntować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szpōntowała; byda szpōntować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szpōntowała; bydziesz szpōntować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szpōntowała; bydzie szpōntować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szpōntowały; bydymy szpōntować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szpōntowały; bydziecie szpōntowąć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szpōntowały; bydōm szpōntować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szpōntowało; byda szpōntować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szpōntowało; bydziesz szpōntować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szpōntowało; bydzie szpōntowąć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszpōntowany
rzeczownik odczasown.szpōntowani
Rybnik

 

 

Podej dalij…