szprajcnyć sie

szprajcnyć się – zbuntować się, sprzeciwić się (pol.); sich aufbäumen (ger.); vzbouřit se (cze.); to revolt, to mutiny (eng.)

bezokolicznikszprajcnyć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szprajcna sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szprajcniesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szprajcnie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szprajcnymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szprajcniecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szprajcnōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szprajcnōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sprajcnōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szprajcnōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szprajcli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szprajcliście sie; żeście sie szprajcli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szprajcli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szprajcła żech sie; szprajcłach sie; żech się szprajcła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szprajcła żeś sie; szprajcłaś sie; żeś sie szprajcła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szprajcła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szprajcły my sie; my sie szprajcły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szprajcłyście sie; żeście sie szprajcły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szprajcły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szprajcło żech sie; żech sie szprajcło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szprajcło żeś sie; żeś sie szprajcło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szprajcło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie szprajcnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie szprajcnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie szprajcnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie szprajcli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie szprajcli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie szprajcli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie szprajcła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie szprajcła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie szprajcła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie szprajcły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie szprajcły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie szprajcły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie szprajcło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie szprajcło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie szprajcło
tr. rozk. l. poj. 2. os. r. n . szprajcnij sie
tr. rozk. l. poj 3. os.szprajniech sie szprajcnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szprajcnijcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie szprajcnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szprajcnōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szprajcnōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szprajcnōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szprajcli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szprajcli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szprajcli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szprajcła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szprajcła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szprajcła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szprajcły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szprajcły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szprajcły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szprajcło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szprajcło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szprajcło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie szprajcnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie szprajcnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie szprajcnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie szprajcli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie szprajcli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie szprajcli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie szprajcła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie szprajcła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie szprajcła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie szprajcły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie szprajcły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie szprajcły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie szprajcło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie szprajcło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie szprajcło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szprajcnyci sie
Rybnik

 

Majster kozoł nōm zostać po szychcie, ale my się szprajcli, a poszli my dudōm.

Jeszcze roz bydzie mi kozoł prziś w niedziela do roboty, to sie szprajcna, a niech se sōm robi.

Podej dalij…