szprajcować sie

szprajcować sie – buntować się, sprzeciwiać się (pol.)

bezokolicznikszprajcować sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szprajcuja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szprajcujesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szprajcuje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szprajcujymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szprajcujecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szprajcujōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szprajcowoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szprajcowoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szprajcowoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szprajcowali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szprajcowaliście sie; żeście sie szprajcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szprajcowali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szprajcowała żech sie; szprajcowałach sie; żech sie szprajcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szprajcowała żeś sie; szprajcowałaś sie; żeś sie szprajcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szprajcowała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szprajcowały my sie; my sie szprajcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szprajcowałyście sie; żeście sie szprajcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szprajcowały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szprajcowało żech sie; żech się szprajcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szprajcowało żeś sie; żeś sie szprajcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szprajcowało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie szprajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś się szprajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł się szprajcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie szprajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie szprajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie szprajcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie szprajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie szprajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie szprajcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie szprajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie szprajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie szprajcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie szprajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie szprajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie szprajcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szprajcuj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie szprajcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szprajcujcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie szprajcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szprajcowoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szprajcowoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szprajcowoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szprajcowali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szprajcowali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szprajcowali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szprajcowała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szprajcowała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szprajcowała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szprajcowały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szprajcowały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szprajcowały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szprajcowało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szprajcowało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szprajcowało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie szprajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie szprajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie szprajcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie szprajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie szprajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie szprajcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie szprajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie szprajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie szprajcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie szprajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie szprajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie szprajcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie szprajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie szprajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie szprajcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie szprajcowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie szprajcowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie szprajcowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie szprajcowali; bydymy sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie szprajcowali; bydziecie sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie szprajcowali; bydōm sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie szprajcowała; byda sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie szprajcowała; bydziesz sie szprajcować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie szprajcowała; bydzie sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie szprajcowały; bydymy sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie szprajcowały; bydziecie sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie szprajcowały; bydōm sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie szprajcowało; byda sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie szprajcowało; bydziesz sie szprajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie szprajcowało; bydzie sie szprajcować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szprajcowani sie

Rybnik

 

Rechtōr koże nōm grać we dwa ôgnie na WueFie, ale my sie szprajcujymy, tōż synki grajōm we fuzbal, a dziołchy skoczōm we guma.

Ôjce kozały mi uczyć sie grać na cyji, ale jo sie dycko szprajcowoł, aż mi dali pokōj.

Podej dalij…