szpryca

szpryca – strzykawka, zastrzyk (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpryca
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szryce
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szprycy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpryca
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szprycōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szprycy
Wołacz l. poj. Ty…szpryco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpryce
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szprycōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szprycōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpryce
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szprycami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szprycach
Wołacz l. mn. Wy…szpryce
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) strzykawka; (2) zastrzyk.

Jak żech zejrzoł szwestera z tōm szprycōm, to zrobiyło mi sie cima przed ôczami, a ôbalōł żech sie na łōżko.

Jo niy chca dostać takij szpryce.

Jak niy bydziesz chcioł jeś tych pilōw, to bydziesz musioł dostować szpryce.

 

 

Podej dalij…